Varianten BewonersTeam

Varianten BewonersTeam

Afhankelijk van de situatie en ambities kan er gekozen worden uit drie niveaus waarop de BewonersTeams functioneren.

Basis

Signaleren, melden en bewoners aanspreken op (on)gewenst gedrag op het gebied van schoon, heel en veilig.

Beheer

Naast de basistaken van het BewonersTeam nemen de bewoners ook een deel van het beheer in handen. Zo maken ze zelf schoon in de complexen en betrekken andere bewoners hierbij.

Sociaal

Dit vrijwilligersteam is in staat om naast de basis en het beheer ook bewonersinitiatieven te stimuleren. Zij coachen mede buurtbewoners en zetten een structuur op waarbinnen gewerkt kan worden.

Basis

Doelen

 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Sociale cohesie bevorderen

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op (on)gewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen

Beheer

Doelen

 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Sociale cohesie bevorderen
 • Grotere praktische zelfredzaamheid
 • Mede onderhouden van het complex
 • Verborgen eenzaamheid opsporen en terugdringen

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op ongewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen
 • Beheertaken zoals:
  • schoonhouden van openbare ruimtes
  • groenonderhoud voor gezamenlijke tuinen
 • Sociale activiteiten zoals:
  • koffiebijeenkomsten organiseren
  • klusjesdiensten voor senioren
  • welkom heten van nieuwe bewoners

Sociaal

Doelen

 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Extra aandacht voor het bevorderen van de sociale cohesie 

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op ongewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen
 • Inzetten als zelfstandige projectleiders  op buurtprojecten
 • Maken jaarplan en begroting
 • Fondsen werving
 • Werven en begeleiden vrijwilligers

Interesse? Neem contact op!