Varianten BewonersTeam

Signaleren, melden en bewoners aanspreken op (on)gewenst gedrag op het gebied van schoon, heel en veilig.

Naast de basistaken van het BewonersTeam nemen de bewoners ook een deel van het beheer in handen. Zo maken ze zelf schoon in de complexen en betrekken andere bewoners hierbij.

Dit vrijwilligersteam is in staat om naast de basis en het beheer ook bewonersinitiatieven te stimuleren. Zij coachen mede buurtbewoners en zetten een structuur op waarbinnen gewerkt kan worden.

 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Sociale cohesie bevorderen

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op (on)gewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen
 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Sociale cohesie bevorderen
 • Grotere praktische zelfredzaamheid
 • Mede onderhouden van het complex
 • Verborgen eenzaamheid opsporen en terugdringen

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op ongewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen
 • Beheertaken zoals:
  • schoonhouden van openbare ruimtes
  • groenonderhoud voor gezamenlijke tuinen
 • Sociale activiteiten zoals:
  • koffiebijeenkomsten organiseren
  • klusjesdiensten voor senioren
  • welkom heten van nieuwe bewoners
 • Verantwoordelijkheid van bewoners voor de buurt stimuleren
 • Woonregels onder de aandacht brengen
 • Ongewenst gedrag terugdringen
 • Extra aandacht voor het bevorderen van de sociale cohesie 

Hoe bereiken we dit?

 • Rondlopen zichtbaar in de wijk of het complex in koppels
 • Het goede voorbeeld geven
 • Medebewoners aanspreken op ongewenst gedrag
 • Klein zwerfvuil op straat en in portieken oprapen
 • Inzetten als zelfstandige projectleiders  op buurtprojecten
 • Maken jaarplan en begroting
 • Fondsen werving
 • Werven en begeleiden vrijwilligers