Begeleiding van een BewonersTeam

Begeleiden van een BewonersTeam

Plenty of space for a smooth sub-title!

Opstarten begeleiding

De eerste keren dat de actieve bewoners van het BewonersTeam hun looprondes afleggen, gebeurt dit als groep en in gezelschap van de projectleider van Strategische WijkAanpak en de medewerker van de gemeente en/of woningcorporatie.

Zo kunnen gezamenlijk de aandachtspunten in de wijk benoemd worden. Ook wordt besproken hoe behoefte aan onderhoud moet worden gemeld, bijvoorbeeld met meldkaartjes, per e-mail, of via Whats App. Er wordt afgesproken welke actieve bewoner zorgdraagt voor de coördinatie van de meldingen. De intensieve begeleiding van Strategische WijkAanpak in deze fase zorgt ervoor dat de samenwerking vanaf het begin soepel verloopt.

Coaching

Na een bepaalde periode wordt aangestuurd op zelfredzaamheid van het BewonersTeam en vermindert het aantal contactmomenten met Strategische WijkAanpak. Het vermogen van het BewonersTeam om zelfstandig te functioneren openbaart zich in deze fase. Als er aandachtspunten of onderlinge conflicten zijn, komt Strategische WijkAanpak als coach in het spel.

Vergaderstructuur

In het maandelijkse voortgangsoverleg bespreekt het BewonersTeam alle actiepunten en meldingen met de wijkbeheerder. Strategische WijkAanpak leidt de vergadering en waarborgt een informele maar resultaatgerichte sfeer.

Interesse in een BewonersTeam?

Waarom een BewonersTeam?

Ik wil een strategiegesprek