Opstarten van een BewonersTeam

Opstarten van een BewonersTeam

Voorbereiding

Gesprek met opdrachtgever

Strategische WijkAanpak bespreekt met jou, gemeente of woningcorporatie, wat de visie is van je organisatie en welke doelen je wilt bereiken met het BewonersTeam. Er wordt bepaald wat de uitgangspunten worden voor het BewonersTeam en met wie het BewonersTeam samenwerkt. SWA legt het plan van aanpak uit, dat binnen 3 maanden uitgerold zal worden.

Werving

Strategische WijkAanpak ontwikkelt wervingsmateriaal dat past bij de uitstraling van jouw organisatie. Het wervingsmateriaal wordt gepubliceerd via diverse online en offline kanalen. Indien nodig gaat SWA van deur tot deur om in gesprekken met bewoners het initiatief toe te lichten en mensen te enthousiasmeren. Bewoners worden uitgenodigd de informatiebijeenkomst te bezoeken die wordt georganiseerd. Uit de aanmeldingen worden geschikte actieve bewoners geselecteerd, in samenwerking met de opdrachtgever.

Buurtonderzoek

In de meeste gevallen is het nuttig om vooraf een buurtonderzoek te houden. Hiermee wordt in kaart gebracht wat er speelt in de buurt, waar de bewoners behoefte aan hebben en of er draagvlak is voor een BewonersTeam. Strategische WijkAanpak ontwikkelt een visie die door de opdrachtgever goed gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.

Trainingen

Kennismakingsbijeenkomst

Nadat het BewonersTeam is samengesteld start het trainingstraject, te beginnen met de kennismakingsbijeenkomst. De actieve bewoners maken kennis met elkaar en met de huismeester/wijkbeheerder en de medewerkers Sociaal Beheer van de gemeente en/of woningcorporatie. Deze sessie wordt begeleid door een projectleider van Strategische WijkAanpak, die ervoor zorgt dat er cohesie en teamspirit onder de teamleden ontstaat.

Workshop effectief communiceren

Een van de belangrijkste activiteiten van het BewonersTeam is het actief rondes lopen in de buurt en indien mogelijk bewoners aanspreken op ongewenst gedrag. Tijdens de interactieve workshop van Strategische WijkAanpak wordt er bij stilgestaan hoe een gesprek op te bouwen om de boodschap zo goed mogelijk op een ander over te brengen. De actieve bewoners krijgen daarnaast handvatten om te kunnen omgaan met agressief gedrag dat zij mogelijk tegenkomen. Indien de cursist goed door de workshop heen komt ontvangt hij/zij een certificaat “Effectief Communiceren”.

Instructiebijeenkomst

Lid zijn van het BewonersTeam is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden van het BewonersTeam committeren zich aan elkaar en aan de woningcorporatie en/of gemeente. Strategische WijkAanpak maakt tijdens de instructie duidelijk wat de spelregels zijn. Er wordt uitgelegd hoe zal worden samengewerkt en wat de inspanningsverplichting is om in aanmerking te komen voor de beloning.

Aftrap

Aftrapbijeenkomst

De leden van het BewonersTeam, hun gezinnen, de wijkbeheerder, medewerkers sociaal beheer van de gemeente en/of woningcorporatie en andere wijkprofessionals worden uitgenodigd voor deze feestelijke aftrap. De actieve bewoners krijgen een bodywarmer met logo, shirt, certificaat, informatiemap en als allerbelangrijkste: waardering van alle genodigden. Strategische WijkAanpak zorgt ervoor dat het een feestje wordt, waarin het BewonersTeam en de opdrachtgever centraal staan.

Introductie in de buurt

Om bekendheid te geven aan het BewonersTeam wordt er een flyer en poster ontwikkeld met een foto van het pas geïnstalleerde BewonersTeam. Vervolgens verspreidt het BewonersTeam zelf de flyers en posters in de buurt om zichzelf te introduceren aan hun buren.

Stap 2: begeleiding van een BewonersTeam

Ik wil een strategiegesprek