BewonersTeam Zelfbeheer

Video Aspect Ratio: 4:1

BewonersTeam Zelfbeheer

Minder kosten & meer betrokkenheid

Hoe kun je kosten van beheer terugdringen en de bewoners meer betrekken bij het terugdringen van overlast?


Stel je eens voor dat buurtbewoners de kans krijgen sommige beheertaken in te vullen waarvoor nu professionele bedrijven ingezet worden. En dat zij hierbij worden gefaciliteerd en beloond. Naast een kostenbesparing voor gemeenten en woningcorporaties, kan dit een grotere actieve betrokkenheid bij bewoners opleveren, waardoor minder overlast ervaren wordt.

Laten we een stap opzij doen om ruimte te geven aan de talenten en het potentieel van de mensen die zelf in de wijk wonen. Zo kunnen zij zelf de handschoen oppakken en zelf hun eigen woonomgeving beheren. Uiteraard met de hulp van de woningcorporatie. Investeren in een dergelijke sociale innovatie heeft diverse positieve effecten.

Wat doet het BewonersTeam Zelfbeheer?

 • Stelt een programma op om het complex schoon en leefbaar te maken en te houden;
 • Onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes: de entrees, lift- en trappenhallen en de opslagboxen;
 • Spreekt medebewoners aan op het schoon houden en niet vervuilen van het complex;
 • Bestaat uit 2 tot 3 koppels en is gemiddeld 4 tot 6 dagen per week actief;
 • Ontvangt training en begeleiding van SWA en overlegt met de opdrachtgever;
 • Functioneert na de opstartperiode zelfstandig onder leiding van een van de leden, die functioneert als voorman/vrouw en als aanspreekpunt voor de professionals. 

Wat bereik je met BewonersTeam Zelfbeheer?

 • Meetbaar lagere beheerkosten
 • Waardestijging van woningen
 • Bewonersparticipatie bij beheer en onderhoud
 • Samenwerking tussen professionals in de buurt
 • Schonere en prettigere leefomgeving
 • Een gevoel van veiligheid in de buurt
 • Meedoen met bewonersparticipatie wordt makkelijker
 • Gevoel van mede-eigenaarschap bevordert

Opzet door SWA

Inventarisatie

Inventarisatie van stand van zaken van wooncomplex

Overleg

Overleg met de opdrachtgever over missie BewonersTeam Zelfbeheer

Werving

Werving & selectie teamleden


Training

Training & instructie van alle (toekomstige) teamleden

Begeleiding

Begeleiding BewonersTeam Zelfbeheer


Een kijkje bij BewonersTeam Zelfbeheer Kruitberg

Interesse? Neemt contact op!