1 min. leestijd

Prikactie in Brandaris

In opdracht en in samenwerking met Woningstichting Rochdale bereikte het BewonersTeam Brandaris in Zaandam een nieuw hoogtepunt. Er ligt namelijk veel zwerfvuil in en rondom de flat Brandaris, er is overlast van spelende kinderen en brutale jeugd. Daar gaan we wat aan doen zeiden de leden van het BewonersTeam Brandaris.

Met hulp van SWA en Rochdale benaderden we ouders van kinderen om deel te nemen aan een prikactie. Tijdens de schoolvakantie van 6 weken konden de kinderen zich inschrijven voor deelname aan de wekelijkse prikactie. Door wekelijks te komen prikken, kunnen zij punten sparen op een spaarkaart. Eén volle spaarkaart geeft hen een beloning om een cadeautje uit te komen zoeken.

Een win-win situatie voor alle betrokkenen is gecreëerd. Zo bereik je, dat de kinderen bewust worden van het belang van een schone buurt en de kinderen worden bewust wat er gebeurt als je zelf de omgeving schoonhoudt door niet zomaar je prulletjes op straat te gooien.

Inmiddels is het project overgedragen aan de leden van het BewonersTeam. Zij kennen de kinderen en de ouders wat ook weer leidt tot een betere sociale cohesie.

BewonersTeam en dus nu ook het Junior BewonersTeam heel veel succes en plezier met een schonere flat!