1 min. leestijd

Bewonerskrachten van Woonpunt

Buurtonderzoeken Malberg en Pottenberg

Onze nieuwe klant Woonpunt investeert in haar bewoners en is voornemens twee BewonersTeams op te zetten. De teams krijgen de naam “Bewonerskrachten”. Woonpunt start met een pilot van Bewonerskrachten in de wijken Malberg en Pottenberg in Maastricht. Zo maakt Woonpunt grote stappen richting de verbetering van haar huurderscontact en zelfredzamere bewoners. Met de Bewonerskrachten staan er actieve bewoners naast hen. Zo kunnen ze via kortere lijnen wijkproblematiek aanpakken en samen beter werken aan betere buurten.

De Bewonerskrachten zullen twee keer per week een ronde door de eigen buurt lopen. Ze houden een oogje in het zeil voor Woonpunt. Verder maken ze een sociaal praatje om de buurtcontacten en de sociale cohesie te versterken. Daar waar nodig spreken ze bewoners en passanten aan op ongewenst gedrag. SWA zorgt voor structuur in de samenwerking en coaching en begeleiding van de vrijwilligers.

Buurtonderzoeken

SWA heeft de mooie opdracht gekregen om in de twee wijken teams op te zetten en te begeleiden in samenwerking met Woonpunt. De eerste stappen zijn gemaakt. Begin maart voerde SWA twee buurtonderzoeken uit. Hiervoor benaderde SWA bewoners in de twee wijken Malberg en Pottenberg vanuit Woonpunt. Na een aantal diepte-interviews volgde deur-aan-deur gesprekken. Uit de gesprekken is veel bruikbare informatie gekomen. Belangrijk onderzoeksresultaat is het draagvlak voor de op te starten Bewonerskrachten. Dit komt in de beide wijken op meer dan 95%. Verder bleken een aantal respondenten zich in te willen zetten voor hun eigen buurt in de vorm van de Bewonerskrachten. Zeer positief dus!

Vervolgstappen

Voor de geïnteresseerde bewoners die deelnamen aan de buurtonderzoeken organiseren we een informatiebijeenkomst. Hier geeft SWA samen met Woonpunt een presentatie over de bedoeling van de Bewonerskrachten. Daarna volgt een vragenronde en krijgen de deelnemers de mogelijkheid om zich aan te melden als kandidaat Bewonerskracht.

Hierna volgen er intakegesprekken met de potentiële Bewonerskrachten. Na overleg met Woonpunt stellen we twee teams van Bewonerskrachten samen. Het doel is om twee teams van actieve bewoners samen te stellen die de afspiegeling van de buurt vertegenwoordigen. Daarna starten de trainingen.

Wordt vervolgd…..