1 min. leestijd

Nieuwe BewonersTeams voor Woonpunt in Maastricht!

Strategische WijkAanpak maakte voor Woonpunt een start met twee BewonersTeams in de buurten Malberg en Pottenberg. De teamleden staan ook wel bekend als Bewonerskrachten, want dat zijn ze ook! De afgelopen maanden kreeg SWA de eer om deze vrijwilligers te werven, te selecteren en te trainen.

Pottenberg in actie

Voor het werven van een BewonersTeam heeft SWA een stappenplan ontwikkelt, waarbij er een eerste verkenning door de wijk wordt gedaan om een indruk te krijgen van wat er zich in de buurt onder de bewoners afspeelt. SWA benaderde hiervoor een aantal actieve bewoners om diepte-interviews af te nemen over de leefbaarheid en het mogelijk op te starten team van Bewonerskrachten. Vervolgens stelde SWA op basis van deze onderzoeksresultaten uit de diepte-interviews een vragenlijst/enquête samen. Respondenten kregen een brief en folder ter aankondiging van de huis-aan-huis enquêtes en de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. Tot slot ging SWA huis-aan-huis langs om bewoners te interviewen.

In totaal zijn er ca. 1300 bewoners aangeschreven in Malberg en Pottenberg. SWA heeft in totaal 209 geldige enquêtes doorgevoerd. Dit komt neer op een hoge respons van ruim 16%.

Tijdens de enquête stelde SWA ook de vraag of de bewoners bereid zijn om mee te doen als vrijwilliger in het BewonersTeam. Daarna volgden intake en selectiegesprekken met de vrijwilligers. Zo zijn er twee teams met Bewonerskrachten samengesteld.

De afgelopen maanden kregen de Bewonerskrachten training in onder andere: Hoe andere bewoners aan te spreken, hoe ze onderling moeten samenwerken en hoe samen te werken met Woonpunt. Verder zat als rode draad in de trainingen: teambuilding. Dat werd zichtbaar tijdens de aftrapbijeenkomst. De Bewonerskrachten hebben er echt zin in, omdat de onderlinge sfeer zo fijn is. Uiteraard ook met Woonpunt, want de (senior) buurtcoördinatoren zijn er vanaf het begin af aan bij. Ze woonden intakegesprekken en alle trainingen bij. Zo voelen de bewoners zich gehoord en maken de projecten een vliegende start.

De komende maanden begeleidt SWA de teamleden naar een hoger niveau. De focus ligt dan op de onderlinge samenwerking en de meldstructuur. De kerntaken zijn signaleren, aanspreken en doorgeven van meldingen samen met Woonpunt. In een later stadium neemt Woonpunt deze taak over en groeien de teams uit naar een zelfstandig functionerend BewonersTeam.

Bewonerskrachten en Woonpunt succes! Bedankt voor deze mooie opdracht.