1 min. leestijd

Een kijkje bij BuurtTeam Poelenburg

Woensdag 30 september 2020, Zaandam

 

Sinds oktober 2018 werkt onze opdrachtgever Rochdale samen met BuurtTeams in Poelenburg. Bijna twee jaar later blikken we terug op deze succesvolle samenwerking.

In Poelenburg bestaan de BuurtTeams uit actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt. Zij zetten zich vrijwillig in voor een leefbare wijk samen met andere bewoners en de wijkbeheerder in Poelenburg. Ze lopen rond in de wijk, maken meldingen en spreken met bewoners. Vaak voor een sociaal praatje, advies om zelf iets te melden of op het gebied van ongewenst gedrag.

De BuurtTeams zijn de oren en ogen van Rochdale in Poelenburg. Er zijn in totaal drie BuurtTeams met elk een eigen werkgebied. Elk team kent weer koppels van twee. Deze koppels maken twee keer in de week een loopronde. Tijdens de ronde gaan zij in gesprek met bewoners en ontstaat er interactie. Zo bellen zij bijvoorbeeld aan bij een van de buurtbewoners mocht er een vuilniszak voor de deur liggen. Het BuurtTeam-lid legt uit dat het straatbeeld hierdoor verslechtert en dat het ongedierte aantrekt. Vervolgens wordt er een afspraak met de betreffende bewoners gemaakt om dit in het vervolg te voorkomen. Andersom weten de bewoners het BuurtTeam ook te vinden als ze een vraag over wonen hebben. Omdat het BuurtTeam in nauw contact met de wijkbeheerder staat kan er snel geschakeld worden richting de buurt en/of bewoners met een vraag. Effectief draagt het BuurtTeam bij aan het bevorderen van de sociale cohesie.

Naast het rondlopen en het onderhouden van het buurtcontact zetten de BuurtTeams zich in voor bijkomende activiteiten. Voor een schonere buurt en vorming van de kinderen begeleid het BuurtTeam kinderen bij een prikactie. Spelenderwijs leren kinderen het positieve belang van een schone woonomgeving. Met de kinderspaarkaart sparen de kinderen voor een klein presentje. Daarnaast stimuleert het BuurtTeam samen met Rochdale bewoners om in en rondom woning zelf schoon te maken.

Hoe Rochdale bijvoorbeeld omgaat met bepaalde meldingen is voor bewoners niet altijd zichtbaar. Door het intensieve contact en verschillende overleggen met de wijkbeheerder en Strategische WijkAanpak leren deelnemers van het BuurtTeam hoe de processen achter de schermen werken. Richting buurtbewoners legt het BuurtTeam dan bijvoorbeeld uit dat bepaalde kapotte verlichting op termijn pas wordt vervangen vanwege planmatig onderhoud.

Het uiteindelijke doel van de deelnemers van het BuurtTeam is een schone, veilige en leefbare buurt. Rochdale deelt dit doel. Door op deze manier samen te werken met haar huurders ontwikkelen zij een duurzame band. Het resultaat; meer grip op de wijk op het gebied van schoon, heel en veilig en een zelfredzamere huurder.