2 min. leestijd

COVID -19: Wat speelt er momenteel onder de bewoners?

Het afgelopen jaar heeft het coronavirus vrijwel alles op z’n kop gezet en is ons leven voor een groot deel ontregeld en leven wij in een nieuwe werkelijkheid. Daarbij zijn ook de werkzaamheden van gemeenten en woningcorporaties ingrijpend geraakt.

Wat hier de blijvende effecten zijn in de wijken en complexen is voor sommige gemeenten glashelder. Volgens sommige burgemeesters worden kwetsbare inwoners van de kwetsbaarste woonwijken in hun gemeenten het hardst getroffen door de gevolgen van de corona maatregelen. De burgemeesters noemen een aantal verschijnselen waaronder onderwijsachterstanden, bewoners die op grote schaal hun werk verliezen en er zijn sterke aanwijzingen dat huiselijk geweld is toegenomen. De zorgen voor verdere terugval zijn groot. Daarom hebben op 16 juni 2020 15 burgemeesters van een aantal grote steden waaronder Amsterdam, Arnhem, Breda, Rotterdam, Den Haag en Zaanstad aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een manifest aangeboden waarbij zij vragen om 1,25 miljard euro voor een actieplan.

Ondanks de coronacrisis blijven de werkzaamheden van woningcorporaties onverminderd doorgaan. Hierbij is met inachtneming van de RIVM- adviezen het werken in de wijk voor een deel fysiek gebleven maar ook digitaal. Dit blijkt uit een enquête die Aedes begin juni onder haar leden heeft gehouden. Zorgelijk is dat een deel van de woningcorporaties méér overlastsituaties ervaart in de wijken dan vóór de Coronacrisis. Het gaat hierbij om een toename van burenruzies, gevallen van geluidsoverlast, huiselijk geweld en gevallen van verward gedrag. Ook is er een stijging van bewoners die zeggen zich eenzaam te voelen.

Strategische Wijkaanpak onderkent deze situaties. Wij ondersteunen al jaren gemeenten en woningcorporaties in het streven prettig wonen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Dit doen wij door het opzetten, trainen en begeleiden van teams actieve bewoners in de wijk. Vaak in combinatie met een voorafgaand buurtonderzoek. De meerwaarde van de BuurtTeams met actieve bewoners zijn de volgende:

  1. Zij zorgen voor meer bekendheid van de woonafspraken onder bewoners en leggen het belang van deze afspraken uit.
  2. Klachten, ideeën en wensen van bewoners melden zij aan de woningcorporatie.
  3. Ze signaleren en melden behoefte aan (sociaal)onderhoud bij de corporatie.
  4. Zij maken andere bewoners enthousiast om ook bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk.
  5. Door hun merkbare aanwezigheid dragen zij bij aan een gevoel van veiligheid en sociale cohesie.
  6. Ze stimuleren een positieve beeldvorming van gemeente en woningcorporatie.
  7. Ze hebben doorlopend de lokale situatie in beeld. Dus geen verrassingen meer.

Op dit moment krijgen wij steeds meer vragen over wat er momenteel speelt onder de bewoners en welke invloed corona heeft op het wonen. Misschien zit jij ook met deze vraag? In dat geval willen wij graag van gedachten wisselen hoe wij jou kunnen ondersteunen in je aanpak van jouw kwetsbare wijken. Neem vrijblijvend contact met ons op.