1 min. leestijd

Buurtonderzoeken opgeleverd met hoge respons voor Woningstichting Nester

Voor onze klant Woningstichting Nester deden we 6 buurtonderzoeken in 6 verschillende buurten in de gemeenten Reuver, Swalmen en Echt. De buurtonderzoeken waren gericht op een aantal zaken: verkenning attitude ten aanzien van de eigen woning, de buurt, kijk op prettig wonen, klanttevredenheid onder huurders en draagvlak voor op te starten BewonersTeams.

Wat ons opviel is de enorm hoge respons in de 6 onderzoeken van maar liefst 35%. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het hoge aantal thuiszitters vanwege corona. Goed nieuws voor onze onderzoeken uiteraard! Verder was opmerkelijk dat er veel bewoners bereid zijn om zich in te zetten voor de eigen buurt. Maar liefst 35 respondenten willen zich inzetten voor een op te starten BewonersTeam en/of willen meer informatie.

Buurtonderzoeken in Reuver, Swalmen en Echt

Onderzoeksresultaten

Tijdens de buurtonderzoeken stelde SWA vragen zoals bent u tevreden over de buurt en waarom wel of niet? De meest voorkomende ergernissen passeerde ook hier weer de revue, zoals last van zwerfvuil, overlast hondenpoep en dat de buurt achteruit gaat. Maar we hoorden ook veel positieve geluiden over de buurt, zoals dat het een gezellige buurt is en rustig.

Starten van mogelijke nieuwe BewonersTeams

Woningstichting Nester is zeer tevreden met de resultaten. Ze hebben nu een veel beter beeld bij wat er speelt in de buurten. Al sinds 2013 werkt SWA samen met woningstichting Nester, voorheen WoonGoed 2-Duizend. Sinds die tijd investeert Nester al in een intensieve samenwerking met haar huurders in de vorm van BewonersTeams. SWA beveelt in de buurtonderzoeken aan op meerdere op te starten BewonersTeams. Hierover volgt nog een vervolggesprek om de visie en de strategie op het gebied van leefbaarheid en de BewonersTeams te bespreken.

Bedankt Nester voor deze mooie opdracht!