Bewonerscommissie

Constructief overleg tussen huurder en verhuurder

De aanleiding om een bewonerscommissie op te richten kan heel verschillend zijn. Het kan zijn dat bewoners voor tuinonderhoud betalen en al jaren uitkijken op een onverzorgde binnentuin. Huurders uiten hun ontevredenheid over het onderhoud en jij als verhuurder neemt deze klachten in ontvangst. De gemeenschappelijke hal is toe aan een opknapbeurt of bewoners klagen over schimmel in de badkamer. Als verhuurder staan de complexen op de lijst om te renoveren, maar het is nog onzeker wanneer. De juiste communicatie tussen verhuurder en huurders in dit soort situaties noodzakelijk.

 

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen. Bewonerscommissies zitten op complex- en buurtniveau in principe midden tussen bewoners en verhuurders. Bewoners hebben kennis van hun buurt en ideeën voor verbetering. Vaak bestaat de bewonerscommissie uit een groep actieve huurders. Een bewonerscommissie is in veel gevallen informeel georganiseerd. SWA helpt de juiste bewoners te vinden en begeleidt hen bij het constructief opkomen voor de huurdersbelangen.

Bewonerscommissie

Wat biedt een Bewonerscommissie?

Er zijn bewonerscommissies die zich beperken tot het verwisselen van de lampjes in trapportalen, het organiseren van een jaarlijkse barbecue en er zijn er die hun medebewoners ondersteunen op het gebied van de huur, de WOZ-taxaties, stedelijke vernieuwingsprojecten enzovoorts. Allemaal afhankelijk van de ambities van de bewonerscommissie.


De bewonerscommissie geeft vanuit een andere blik (namelijk die van de bewoners zelf) informatie en advies waar een verhuurder niet direct aan denkt. Door in gesprek te gaan met de verhuurder wordt nagedacht over de behoefte, wensen en obstakels van beide partijen en wordt er zoveel mogelijk naar oplossingen gezocht. Hierdoor wordt een plan ontwikkeld dat, zo goed mogelijk, gedragen wordt door zowel huurders als de verhuurder. Grote kans dat de uitvoering dan een stuk soepeler verloopt.

 

Voordat bewoners en verhuurder in overleg gaan met elkaar is het goed om de doelen vanuit de bewoners op papier te zetten.

Waarom een Bewonerscommissie?

Als bewonerscommissie staan bewoners een stuk sterker dan als een individuele huurder. Een bewonerscommissie heeft onder andere recht op informatie en overleg met de verhuurder. Bij informatie kun je denken aan toekomstige plannen voor het wooncomplex. Recht op overleg houdt in dat de verhuurder met de huurder in gesprek moet gaan als de huurder daarom vraagt. Ook heeft een bewonerscommissie het recht om advies te geven op voorgestelde plannen van verhuurder. Als verhuurder de huurders-adviezen niet overneemt, moet hij dit met gegronde argumenten onderbouwen. Dit is geregeld in de Overlegwet en de Woningwet 2015. 

Representatieve Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bewoners en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle huurders in een complex of buurt. Vaak is er sprake van gewone leden en een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Zij vormen een belangrijke schakel tussen de bewoners en de verhuurder. Een bewonerscommissie moet representatief zijn voor het complex en/of de buurt en dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

                          

  • De bewoners van het complex of buurt moeten instemmen met de bewonerscommissieleden
  • De bewonerscommissie houdt de bewoners op de hoogte van de activiteiten en betrekt hen bij de doelstellingen
  • De bewonerscommissie organiseert tenminste één maal per jaar een algemene bewonersbijeenkomst

Bewonerscommissie opzetten en begeleiden met SWA

Als verhuurder wil je wellicht in overleg treden met de betreffende huurders/bewoners om je plannen voor te leggen. Maar in sommige gevallen organiseren bewoners zich helaas nog niet in de vorm van een bewonerscommissie. Of de bewonerscommissie vertegenwoordigt niet de afspiegeling van de buurt. Hiervoor biedt SWA meerdere oplossingen. Wij helpen bij het opzetten en het begeleiden van de bewonerscommissie vanuit onze neutrale professionals rol. 


Vanaf de werving, selectie en aanstelling tot aan de eerste overleggen biedt SWA de juiste expertise om te komen tot een effectieve bewonerscommissie.

Wat heeft SWA jou te bieden?

  • Werving & selectie van de juiste vrijwilligers
  • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
  • De beste bewonersparticipatie-experts staan klaar
  • Best practices van andere succesvolle projecten
  • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
  • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
  • Altijd heldere projectafspraken die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!