2 min. leestijd

Bewoners Empowerment Academy (BEA)

Afgelopen jaar is Strategische WijkAanpak druk bezig geweest met de ontwikkeling van een online bewoners platform. Het gaat hierbij om de Bewoners Empowerment Academy, afgekort BEA. Met BEA wil Strategische WijkAanpak prettig wonen stimuleren bij bewoners via mobiele apparaten en desktops.

 

Strategische WijkAanpak werkt al jaren samen met vrijwilligers om hun leefomgeving te verbeteren. Het empoweren van bewoners is hierbinnen de sleutel tot een sterkere sociale cohesie en dus een grotere kans op buurtverbetering. De ervaring leert ons dat vrijwilligers werven, trainen, coachen en begeleiden veel tijd en energie vereist. Daarnaast zet maar een kleine groep actieve bewoners zich direct in voor de leefbaarheid van de eigen woonomgeving. We stelden onszelf dan ook de vraag:

“Hoe krijgen we naast de sleutelfiguren de overige bewoners en dus de grootste groep bewoners mee?”

Onderstaand model laat de mate van betrokkenheid van bewoners zien in een gemiddelde aandachtswijk.

 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlanders vrijwel dagelijks gebruik maken van het internet. 9 op de 10 Nederlanders (van 16 tot 75 jaar) maakt gebruik van het internet via mobiele apparaten, zoals een laptop, tablet of smartphone buitenshuis of buiten het werk. Zo wil BEA inspelen via het internet op de grootste bewonersgroep die weinig en tot niet betrokken is bij de leefbaarheid van de eigen woonomgeving. Met een online cursusplatform biedt BEA verschillende video’s aan om te werken aan een betere buurt.

Strategische WijkAanpak wil met BEA mentaliteitsverandering te weeg brengen. Door verschillende programma’s en themagerichte aanpak brengt BEA via online video’s inspiratie bij de bewoner thuis. Strategische WijkAanpak investeerde het afgelopen jaar in een opnamestudio, samenwerkingspartners en contentcreatie. De video’s van BEA zijn geschoten in de SWA-opnamestudio en bewerkt in een professioneel video editing programma. Alle cursussen en bewonerstrainingen die Strategische WijkAanpak al gaf zijn online te vinden in BEA.

Testgroep
Verschillende aangesloten vrijwilligers bij Strategische WijkAanpak kregen toegang tot BEA. De eerste reacties zijn positief. Ook kregen we veel feedback en tips ontwikkelden we BEA door. Momenteel doen een aantal woningcorporaties mee aan een pilot om te testen wat het effect van BEA is. Woningcorporaties, gemeenten en vrijwilligers gaven aan waar en aan welke content behoefte is. Zo is er basiscontent beschikbaar op BEA. Naast de bestaande trainingen van Strategische WijkAanpak valt er te denken aan onderwerpen op het gebied van:

  1. Prettig Wonen
  2. Belang van fijn burencontact
  3. Aanpak woonoverlast
  4. Gezinsharmonie
  5. Effectief communiceren
  6. Inbraakpreventie
  7. Belang van EHBO

BEA ontwikkelt wekelijks nieuwe content. Ook test Strategische WijkAanpak welke video’s veel bekeken worden en vragen we de cursisten wat ze missen. Er staat een drukke planning op het programma voor 2021 voor de ontwikkeling van BEA.

Lancering
In Q2 2021 verwacht Strategische WijkAanpak BEA aan te kunnen bieden aan corporaties en gemeenten. Ben je geïnteresseerd wat BEA voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.