Woonafspraken

Met woonafspraken creëer je meer draagvlak dan woonregels

Hoe bewoners omgaan met de openbare ruimte in hun buurt verschilt van persoon tot persoon. Dit kan onveilige situaties en irritatie bij medebewoners opleveren; geblokkeerde doorgangen, verkeerd geplaatst huisvuil enzovoorts. Daarom zijn woonafspraken, de naleving en de handhaving ervan, essentieel. Woonregels waarin de bewoners zich herkennen en die zij zelf onderschrijven. Per complex verschillen namelijk de zwaartepunten. Door samen met de bewoners de woonregels te bespreken, creëer je draagvlak.

De training

Resultaat voor woningcorporatie

 • Draagvlak voor woonregels neemt toe
 • Minder ingrijpen nodig; handhaving van woonregels gebeurt door bewoners zelf
 • Grip op beheerkosten
 • Sociale cohesie in de wijk verbetert
 • Actieve bewoners worden betrokken bij de buurt en bij wijkbeheer
 • Problemen in de wijk die bewoners ervaren worden zo gemakkelijk geïnventariseerd

Resultaten voor bewoners

 • Zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun woonomgeving
 • Samen maken ze de afspraken die zij nodig en nuttig vinden.
 • Een kans voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
 • Saamhorigheid (wij-gevoel) tussen bewoners
 • Motivatie en inzet wordt gestimuleerd
 • Ergernissen kunnen op constructieve manier geventileerd worden

Doelgroepen

De bijeenkomst is bedoeld voor alle bewoners waarmee woonafspraken te worden gemaakt, zoals:


 • Bewoners van complexen en eengezinswoningen
 • Bewoners van renovatieprojecten
 • Bewoners binnen stadsvernieuwingsgebieden
 • Bewoners van nieuwbouwprojecten
 • Bewoners van aandachtswijken
 • Andere bewoners die hieraan behoefte hebben

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!