Verbinden

Wees de verbinder tussen verschillende generaties en culturen

Zorgzame en toegankelijke buurten en wijken zijn nu maar ook in de toekomst nodig. Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe en de oudere bewoners blijven daarnaast ook nog langer zelfstandig thuis wonen. In buurten en wijken komen komen generaties en culturen elkaar tegen. Helaas gebeurt dat niet altijd vanzelf. Het is daarom belangrijk dat we blijven investeren om de verschillende culturen en generaties met elkaar in contact te brengen. Hiermee kunnen we voorkomen dat de mensen in de wijk losraken van elkaar. We zullen dus initiatieven en projecten moeten starten die erop gericht zijn om mensen uit verschillende culturen en generaties dichter bij elkaar te brengen. Op deze manier kunnen we het begrip en waardering tussen de culturen en generaties stimuleren. Verbinden in de wijk kan daarbij helpen. De inspiratieworkshop Verbinden in de wijk is er voor bewoners van sociale huurwoningen. De inspiratieworkshop is inspirerend, nuchter en vooral praktisch. Wij hebben ervaring in diverse buurten en wijken.

Training Verbinden

Wat biedt de training?

Door veranderingen in de samenleving, waarbij er in de buurten en wijken steeds meer verschillende doelgroepen met elkaar samenwonen, wordt het onderlinge contact en een goede verstandhouding steeds belangrijker. Wat wij uit het veld horen is dat bewoners in toenemende mate te kennen geven een relatief grote afstand ervaren ten opzichte van buurtbewoners. Verschil van cultuur maar ook generatie speelt hierbij een belangrijke rol. De inspiratieworkshop Verbinden in de wijk is er op gericht de gewenste verbinding te maken onder de buurtbewoners. Door op een andere manier naar je omgeving te kijken ga je mogelijk ook op een andere manier om met je omgeving. De workshop is een onderdeel van ons programma om bewoners bewuster te maken van hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare buurt.

Waarom de training?

Met de juiste contacten of verbindingen met de medebuurtbewoners kan worden bijgedragen aan een prettige en leefbare buurt. We leven tenslotte toch allemaal in de dezelfde buurt en maken toch grotendeels gebruik van de dezelfde faciliteiten en voorzieningen? Met goede onderlinge verbindingen komen we eerder in contact met een andere wereld (bijvoorbeeld de ouderen die eenzaam zijn) en ontdekken misschien dat we daarin een positieve rol kunnen vervullen. We beseffen dat we elkaar nodig hebben en dat je iets voor elkaar kunt betekenen. Zo bouwen we aan een stabiele buurt en versterken we de gemeenschap waarin we wonen. 

Hoe zet je de training in?

De inspiratieworkshop Verbinden in de wijk kan los ingezet worden in de wijk, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst. Daarnaast kan de inspiratieworkshop gegeven worden aan bewonerscommissies en andere bewonersgroepen. Aan de inspiratieworkshop kunnen vanwege de opzet maximaal 20 deelnemers meedoen.

Globale inhoud

Globale inhoud inspiratieworkshop Verbinden in de wijk

De inspiratieworkshop is opgebouwd uit enkele interactieve oefeningen ondersteund met divers filmmateriaal. Tijdens de inspiratieworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod:


 • Sociale cohesie
 • Verbindende factoren in de wijk
 • Wijkantenne
 • Wat zien we wel en wat niet
 • Verbinden doe je samen
 • Talenten in de wijk

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!