Workshop reanimatie en AED

Elk jaar krijgen in Nederland ca. 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van de ambulance is voor de slachtoffers van levensbelang. 


Met snelle en doeltreffende hulpverlening van omstanders kan het percentage overlevenden worden verhoogd naar wel 50 tot 70 procent. Deze workshop zorgt dat deelnemer in een dergelijke situatie de juiste stappen zet.

Reanimatie en AED

De workshop wordt gegeven in samenwerking met Florima D&T, een adviesbureau gespecialiseerd in trainingen BHV, Reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrilator) en EHBO. De workshop is uitermate praktijkgericht en de deelnemers leren systematisch te werk te gaan. Aan het einde ontvangen zij een EHBO-certificaat.

Wat leert de deelnemer?

 • De eigen veiligheid en die van het slachtoffer waarborgen;
 • Bewustzijn van het slachtoffer controleren;
 • Hulp van derden inroepen;
 • Ademhaling van het slachtoffer controleren;
 • Inschakelen 112 + AED (Automatische Externe Defibrilator, een draagbaar apparaat om het hartritme te herstellen bij een hartstilstand.
 • Borstcompressies toedienen;
 • Beademen.

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij houden van het verbinden van bewoners en wijkprofessionals in achterstandswijken met een gezamenlijk belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep doen we op professionele wijze, maar ook met passie en humor om alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!