Omgangsvormen

Hoe je met iemand anders omgaat, bepaalt wie je bent

Normen en waarden zijn in onze maatschappij van groot belang. Ze geven richting aan de samenleving in onze buurten en wijken en scheppen richtlijn voor onze omgangsvormen. We zijn ons niet altijd bewust van het effect van ons gedrag en kijken misschien onvoldoende of ons gedrag, of het gedrag van de mensen om ons heen, voldoet aan de heersende normen en waarden. Normen en waarden kunnen sterk verschillen per omgeving en zijn afhankelijk van allerlei factoren als religie, cultuur, afkomst, leeftijd, sociaaleconomisch milieu enzovoort. Samenleven met verschillende culturen geeft soms ongewilde en ongewenste spanningen vanwege het verschil in normen en waarden. Daarnaast zijn we niet altijd in staat om elkaar op tijd en op een nette en correcte manier de grens aan te geven waar irritatie en overlast begint. Het zou mooi zijn als we op een niet kwetsende en tactvolle manier opkomen voor onze eigen mening, behoeften of belangen en tegelijk de ander in zijn waarde laat. Met de workshop beogen we meer samenwerking en meer onderling begrip onder de bewoners.

Training omgangsvormen

Wat biedt de training?

Bewustwording over omgangsvormen en het belang van assertiviteit kan helpen het onderlinge begrip in de buurt te stimuleren. Omgangsvormen en Assertiviteit maakt de bewoners bewust dat goede omgangsvormen betekent dat je met respect vooral rekening houdt met de ander. Men wordt aan het denken gezet, je verplaatst je sneller in de ander en je leert op een andere manier naar de situatie te kijken. De inspiratieworkshop Omgangsvormen en Assertiviteit is er op gebaseerd om de deelnemers er van bewust te maken welk belang normen en waarden hebben en dat we elkaar nodig hebben om deze in de praktijk te brengen. De workshop is een onderdeel van ons programma om bewoners bewuster te maken van hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare buurt.

Waarom de training?

Onduidelijke normen kunnen vaak de oorzaak zijn van onbegrip en irritatie. Spanningen in de wijk ontstaan ook door het verschil van normen en waarden. De ene bewoner vindt dat je je eigen voordeur en portiek moet schoonhouden en de ander vindt dat de woningcorporatie dat moet doen. Wat is hier de norm? Een bewoner laat per ongeluk en fles cola stuk vallen in de entreehal. Wie moet dat opruimen, wat is de norm en welke norm spreken we af? En als er overtredingen van de norm in het portiek of op straat plaatsvinden spreken wij elkaar er dan op aan en hoe doen we dat?  De inspiratieworkshop Omgangsvormen en Assertiviteit maakt de deelnemers bewust van het belang van goede omgangsvormen en dat deze ondersteunend zijn aan meer begrip voor elkaar.

Hoe zet je de training in?

De inspiratieworkshop Omgangsvormen en Assertiviteit kan los ingezet worden in de wijk, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst. Daarnaast kan de inspiratieworkshop gegeven worden aan bewonerscommissies en andere bewonersgroepen. Aan de inspiratieworkshop kunnen vanwege de opzet maximaal 20 deelnemers meedoen. 

Globale inhoud

De inspiratieworkshop is opgebouwd uit enkele interactieve oefeningen ondersteund met divers filmmateriaal. Tijdens de inspiratieworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod:


 • Omgangsvormen en etiquette
 • Fatsoen en goede manieren
 • Zichtbaar gedrag en onzichtbare oorzaak
 • Waarden en normen
 • Assertiviteit in het portiek
 • Effectief communiceren
 • Omgaan met kritiek

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!