Effectief Vergaderen

Vergaderen met doel

Effectief vergaderen is wat iedereen graag wilt. Niemand heeft zin in urenlange, saaie zitsessies, maar wil graag snel en helder vergaderen met zichtbaar resultaat. Maar hoe bereik je dat? Effectief vergaderen is makkelijker dan je denkt. Effectief vergaderen begint bij een goede voorbereiding.

Training Effectief Vergaderen

Wat biedt de training?

Wanneer je regelmatig met elkaar overlegt kan dit bijdragen aan een effectievere samenwerking en hogere productiviteit van je inspanningen. Werkoverleg of vergaderen is alleen zinvol als het gestructureerd gebeurt en niet vrijblijvend is. Te vaak komt het voor dat een werkoverleg of voortgangsoverleg wordt gepland zonder dat men zich hier goed op voorbereid. Soms hebben deelnemers achteraf het gevoel dat hun onderwerp te weinig aan bod is gekomen. In een effectief overleg zijn alle deelnemers betrokken en leveren op eigen initiatief agendapunten aan. De rol van de voorzitter is hierin cruciaal, deze bepaalt voor een groot gedeelte het succes van de vergadering. Niet iedereen is echter zo vaardig. De inspiratieworkshop Effectief Vergaderen is er voor iedereen die efficiënt, helder en resultaat gericht wil overleggen. De inspiratieworkshop is inspirerend, nuchter en vooral praktisch.

Waarom de training?

Tijdens de workshop “Effectief Vergaderen” krijg je helder inzicht wat de valkuilen zijn bij het Vergaderen. Waar moet je op letten als je effectief wilt vergaderen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op het overleg? Ook het aanbrengen van structuur in het overleg is van belang en hoe krijg je de belangrijke informatie uit de groep? Hoe is je agenda in de beschikbare tijd opgebouwd en welke communicatiestijl hanteer je? Op welke wijze voorkom je dat iedereen door elkaar praat en hoe bereik je overeenstemming? Als je je bewust bent van de signalen die de deelnemers uitzenden kun je makkelijker het overleg sturen. Door effectief te Vergaderen voorkom je dat de interesse wegzakt en kom je sneller tot overeenstemming. De inspiratieworkshop Effectief Vergaderen is er op gebaseerd om bewuster een overleg te plannen en te houden. De workshop is een onderdeel van ons programma om bewoners bewuster te maken van hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare buurt.

Hoe zet je de training in?

De inspiratieworkshop Effectief Vergaderen voor bewoners kan los ingezet worden in de wijk, bijvoorbeeld tijdens een bewonersoverleg. Daarnaast kan de inspiratieworkshop gegeven worden aan bewonerscommissies en andere bewonersgroepen. Aan de inspiratieworkshop kunnen vanwege de opzet maximaal 15 deelnemers meedoen.

Globale inhoud

Tijdens de inspiratieworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Doel van effectief vergaderen
 • Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op het overleg?
 • Hoe breng je structuur aan in het overleg?
 • Hoe ga je met elkaar om met ‘lastige’ deelnemers?
 • Hoe kun je het overleg sturen?

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!