Effectief Communiceren

Leer om je buurtbewoners op een correcte manier aan te spreken

Effectief Communiceren

Leer om je buurtbewoners op een correcte manier aan te spreken

Effectief communiceren voor bewoners

Één van de belangrijkste oorzaken van misverstanden tussen (groepen) mensen is het niet bewust en niet effectief communiceren. En tegelijkertijd is het bewust en effectief communiceren juist één van de belangrijkste ingrediënten voor succes. Effectief communiceren is een essentieel onderdeel bij het opbouwen en onderhouden van relaties tussen individuen en groepen mensen. Het geeft ons de mogelijkheid om op een vriendelijke, duidelijke en heldere manier onze boodschap, belangen, ideeën en gevoelens naar voren te brengen. In de buurten en wijken waar veel mensen dicht bij elkaar wonen lopen de spanningen soms ongewild op en neemt de irritatie toe. En soms wordt de onderlinge relatie door een gebrekkige communicatie op scherp gezet terwijl we juist op zoek zijn naar een oplossing maar het tegenovergestelde bereiken. Het is vaak ook de toon die de muziek maakt. Effectief Communiceren kan daarbij helpen. De inspiratieworkshop Effectief Communiceren is er voor bewoners in de wijk. De inspiratieworkshop is inspirerend, nuchter en vooral praktisch. Wij hebben ervaring in diverse buurten en wijken.

De training

Wat biedt de training?

Tijdens de workshop “Effectief Communiceren” krijg je helder inzicht wat de valkuilen zijn bij het communiceren met de ander. Waar moet je op letten als je effectief wilt communiceren en hoe ga je om met weerstanden? Als je je bewust bent van de signalen die je uitzendt kun je effectievere gesprekken voeren. Door effectief te communiceren voorkom je irritatie en kom je uiteindelijk veel sneller tot overeenstemming. De inspiratieworkshop Effectief Communiceren is er op gebaseerd om bewuster naar onze manier van communiceren te kijken waardoor we in staat zijn meer begrip te tonen. De workshop is een onderdeel van ons programma om bewoners bewuster te maken van hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare buurt.

 Waarom de training?

Vreedzaam en prettig  met elkaar wonen in een buurt gaat makkelijker als je elkaar de ruimte geeft en elkaar goed begrijpt. Met een effectieve communicatie en leuke contacten met de mede-buurtbewoners wordt bijgedragen aan een prettige en leefbare buurt en dat willen we allemaal. Naast de cultuurverschillen hebben we ook te maken met taalbarrières en mede daarom is effectief communiceren ook van belang. Met de juiste communicatie leggen we sneller onderlinge verbindingen, komen we eerder in contact met een andere wereld en een andere cultuur. We gaan mogelijk beseffen dat we elkaar nodig hebben en dat je iets voor elkaar kunt betekenen. Zo bouwen we aan een stabiele buurt en versterken we de gemeenschap waarin we wonen.

Globale inhoud

De inspiratieworkshop is opgebouwd uit enkele interactieve oefeningen ondersteund met divers filmmateriaal. Tijdens de inspiratieworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Doel van effectief communiceren
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Lichaamstaal en intonatie
 • Communiceren begint bij jezelf
 • Omgaan met weerstand
 • Kort rollenspel

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact met ons op!