Culturele Diversiteit

Neem een cultureel kijkje bij de buren

Samenleven met verschillende culturen geeft kleur aan de gemeenschap waarin je woont en leeft en geeft je de kans andere culturen te leren kennen. Het is telkens weer een uitdaging om samen te leven en kennis te maken met nieuwe en andere culturen en dat begint meestal bij het “elkaar begrijpen. Elkaar begrijpen en begrip hebben voor elkaar heeft niet alleen te maken met taal maar ook met cultuur. Bij andere culturen kijken we vaak naar de cultuurverschillen maar staan veel te weinig stil bij de overeenkomsten die we, los van de cultuur, als mens hebben. Te veel de nadruk leggen op de verschillen geeft soms ongewilde en ongewenste spanningen terwijl je als individu juist veel overeenkomsten met elkaar kunt hebben. Om de (cultuur)verschillen te overbruggen is het van belang om kennis te nemen van elkaars gemeenschappelijke waarden, normen en kaders.

Training Culturele Diversiteit

Wat biedt de training?

Inzicht in Culturele Diversiteit en de gemeenschappelijke waarden, normen en kaders kan helpen het onderlinge begrip in de buurt te stimuleren. Culturele Diversiteit maakt bewoners mogelijk bewust dat er ook gemeenschappelijke waarden zijn die we met elkaar delen en dat je met juiste toon een beter effect kunt bereiken. Door het volgen van de workshop krijgt men inzicht in de overeenkomsten waardoor de achtergronden mogelijk beter wordt begrepen. Met de opgedane kennis wordt het wellicht makkelijker om in harmonie samen te wonen en te leven. De workshop is een onderdeel van ons programma om bewoners bewuster te maken van hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare buurt.

Waarom deze training?

In een buurt samenwonen met anderstaligen krijg je niet alleen te maken met taalbarrières maar ook met cultuurverschillen. Helaas zijn deze cultuurverschillen soms zo groot dat dit regelmatig problemen veroorzaakt die het prettig met elkaar samen wonen in de weg staat. Herkenbaar? Door de deelnemers samen diverse oefeningen te laten doen worden ze zich meer bewust van de overeenkomsten waardoor het begrip naar elkaar groeit. Culturele verschillen kunnen ongemerkt tot grote misverstanden en onbegrip leiden die we met inspiratieworkshop Culturele Diversiteit zichtbaarder willen maken.

Hoe zet je de training in?

De inspiratieworkshop Culturele Diversiteit kan los ingezet worden in de wijk, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst. Daarnaast kan de inspiratieworkshop gegeven worden aan bewonerscommissies en andere bewonersgroepen. Aan de inspiratieworkshop kunnen vanwege de opzet maximaal 20 deelnemers meedoen.

Globale inhoud

De inspiratieworkshop is opgebouwd uit enkele interactieve oefeningen ondersteund met divers filmmateriaal. Tijdens de inspiratieworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Multicultureel eten
 • Wat is culturele diversiteit?
 • De wereldkaart
 • De eerste indruk
 • Vooroordelen
 • Overeenkomsten

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!