Bewonersgroepen

Sla een brug naar een grotere zelfredzaamheid van buurtbewoners

Een Bewonersgroep ‘Prettig wonen’ vormt een achterban voor het BuurtTeam dat in de buurt actief is. Het is een manier om naast het BuurtTeam nog meer bewoners te betrekken bij het handhaven van de leefbaarheid in de buurt. Met de Bewonersgroep willen we een brug slaan naar een grotere zelfredzaamheid van buurtbewoners. Voor zelfredzaamheid is het nodig dat buurtbewoners het gevoel hebben dat zij werkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun woonomgeving, omdat zij in zekere zin mede-eigenaar zijn van hun buurt. Hiertoe wordt tijdens de bijeenkomsten de bewustwording van de bewoners gestimuleerd.

Bewonersgroepen

Wat kun je bereiken?

 • Grotere zelfredzaamheid en meer zelfbeheer van bewoners
 • Bewonersparticipatie
 • Verbeterde sociale cohesie en gemeenschapszin
 • Samenwerking van buurtbewoners met buurtprofessionals
 • Betere relatie tussen huurder en verhuurder
 • Een positieve beeldvorming van gemeente en woningcorporatie

Waarom Bewonersgroepen?

  Wanneer een Bewonersgroep wordt opgezet, gaat SWA op zoek naar bewoners die er voor open staan workshops en inspiratiebijeenkomsten bij te wonen waarin hun vaardigheden worden gestimuleerd om bij te dragen aan een prettige leefomgeving. Een woonomgeving waar zij en hun buren zich thuis voelen. Bewoners hebben elkaar meer nodig dan ze zich realiseren. En zelfredzaam wordt men niet altijd vanzelf.

Globale inhoud

Tijdens de bijeenkomsten met de Bewonersgroepen houden we rekening met de volgende variabelen:
 • Mede-eigenaarschap van de buurt
 • Bewoners als stakeholders
 • Bewustwording van eigen verantwoordelijkheid
 • Verantwoordelijkheid nemen m.b.t. sociale cohesie
 • Waarden en normen
 • Respect voor elkaar en elkaars spullen
 • Zorg voor ouderen
 • Zorg voor elkaar

 Opzet Bewonersgroepen

Bewoners worden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten en workshops, die worden aangepast aan de situatie in de wijk en de prioriteiten van de opdrachtgevers, zoals:

 • Startbijeenkomst: Workshop Positieve Mindsetting   
 • Bijeenkomst: Inventarisatie prioriteiten
 • Workshop Ethische omgangsnormen
 • Workshop Prettig wonen, hoe doe je dat?

Convenant "Prettig Wonen"

Tijdens de bijeenkomsten bepalen de bewoners gezamenlijk een aantal normen en waarden die zij belangrijk vinden in hun buurt. Deze worden samengevat in een convenant dat de bewoners van de Bewonersgroep allemaal ondertekenen. Hiermee bevestigen zij dat ze het eens zijn met de genoemde normen en waarden. Er is een bewustwording op gang gebracht en de bewoners zijn “empowered” om een positieve invloed uit te oefenen op hun buurt.  

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!