Trainingen

Voor een betere leefbaarheid in de buurt moeten zowel vrijwilligers als professionals goed functioneren

Strategische WijkAanpak heeft vanuit de praktijk trainingen voor professionals en trainingen voor bewoners ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van beide groepen aan te scherpen. De trainingen worden ontwikkeld in samenwerking met specialisten vanuit verschillende vakgebieden. De dagelijkse praktijk in de wijk staat centraal; er wordt voortdurend een link gelegd naar de ervaring van de deelnemers zelf. Actief burgerschap en samenwerking tussen professionals en bewoners krijgen hierdoor een hogere vlucht.

Wat je kunt bereiken met de trainingen

 • Verbinding en sociale cohesie tussen bewoners
 • Geïnspireerde vrijwilligers
 • Positieve gedragsverandering in achterstandsbuurten
 • Verbeterde bewonersparticipatie
 • Betere communicatie en samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 
 • Bewustwording van systemen en je eigen functioneren
 • Aanscherpen van de benodigde vaardigheden

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij houden van het verbinden van bewoners en wijkprofessionals in achterstandswijken met een gezamenlijk belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep doen we op professionele wijze, maar ook met passie en humor om alle stakeholders te empoweren.
Daar staat SWA voor!