Positieve Mindset

Jouw werkelijkheid is hoe je naar de dingen kijkt

Positieve Mindset

Jouw werkelijkheid is hoe je naar de dingen kijkt

In deze workshop leren betrokken buurtbewoners hun gedachten op een positieve manier af te stellen om anders te leren kijken naar hun omgeving. Dit kan leiden tot een positieve verandering in de manier waarop zij denken over zichzelf en de invloed die zij hebben op hun leefomgeving.

Positieve Mindset training

Ga om met irritatie bij bewoners

In aandachtswijken kunnen helaas niet alle gebreken in de leefomgeving worden opgepakt binnen afzienbare tijd, omdat er grenzen zijn aan personele en financiële middelen. Sommige bewoners hebben het gevoel dat er veel mis gaat en wanneer daar niet (tijdig) iets aan wordt gedaan, hebben zij het gevoel dat ze in de steek worden gelaten. De stap naar de “slachtofferrol” is dan makkelijk gemaakt. In de irritatie over de zaken die beter kunnen, raken zaken die wel goed gaan, ondergesneeuwd. 

Daarom mindsetting

Om los te komen uit deze negatieve gedachtegang kan mindsetting een goede manier zijn. Hiervoor moet het bewustzijn worden ontwikkeld. Mensen zien vaak alleen dat waar zij op focussen. In deze workshop leren ze zich bewust te worden dat het glas half vol is en daarop te focussen, in plaats van op het halflege glas.


Deze workshop kan worden gegeven aan buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun buurt, of die reeds actief zijn in een BuurtTeam of Bewonersgroep.


Leerdoelen?

 • Positievere houding van bewoners t.o.v. hun leefomgeving
 • Bewonersparticipatie
 • Verbeterde sociale cohesie
 • Een positieve beeldvorming van gemeente en woningcorporatie

Globale inhoud

 • Hoe werkt positieve mindsetting in de praktijk?
 • Wat is je kompas?
 • Verschil tussen halflege en halfvolle glas
 • Welke keuze maken je?
 • What you see is what you get. What do you see?
 • Inspiratiefilms

Wat heeft SWA jou te bieden?

 • Passende training voor de juiste vrijwilligers
 • Neutrale rol tussen bewoners en wijkprofessionals
 • De beste bewonersparticipatie-trainers staan klaar
 • Best practices van andere succesvolle projecten
 • In de praktijk (door)ontwikkelde methodieken
 • Efficiënt en slagvaardig in de uitvoering
 • Altijd een helder trainingsdoel die we nakomen

Waarom met SWA werken?

Wij verbinden bewoners en wijkprofessionals in aandachtswijken met een gedeeld belang. 

Een helder stappenplan staat centraal om resultaat gericht de buurt te verbeteren. Ons sociale beroep voeren we uit op een professionele wijze, maar ook met passie en humor, door alle stakeholders te empoweren. 

Daar staat SWA voor!

Interesse? Neem contact op!