Video Aspect Ratio: 4:1

Recensies

Recensies

Wat zeggen onze  klanten, vrijwilligers en stakeholders

Portaal Utrecht
SWA is een slagvaardige en zeer toegankelijke organisatie en na eerste afspraak wordt er snel doorgepakt. Afspraken staan! Communicatie met opdrachtgevers is duidelijk, wanneer nodig en regelmatig. Begrip voor de huurders, inlevingsvermogen over de woonsituatie en de woonbeleving is groot. Ze communiceren helder en enthousiast en weten te inspireren. Eventuele twijfels worden serieus genomen en professioneel opgepakt en tijdens vervolg gesprekken weggenomen. Resultaat is boven verwachting. Een enthousiaste groep buurtkrachten in Nieuwegein is gerealiseerd. Het enthousiasme is te horen in mijn verhaal over de realisatie van buurtkrachten waardoor er bij meerdere collega’s belangstelling is gewekt en er inmiddels vervolgafspraken zijn gemaakt met SWA.
Yvonne van Delden - Adviseur leefomgeving
Bo-Ex
Een belangrijk uitgangspunt van Bo-Ex is dat wonen niet bij de voordeur stopt! Daarom zijn wij samen met SWA en de gemeente Utrecht vorig jaar gestart met het project Buurtambassadeurs bij de Zonor-dreven in de wijk Overvecht. Een gebied met de nodige uitdagingen waar we met de Buurtambassadeurs inmiddels een aantal belangrijke resultaten hebben bereikt. De vervuiling in en rondom de complexen is sterk vermindert en de portieken zijn schoner. De bewoners voelen zich gehoord en gezien mede door de aanpak met de Buurtambassadeurs en dat geeft vertrouwen. Bij andere soortgelijke projecten ervaar ik soms onduidelijkheid wie de regie heeft of wie waar verantwoordelijk is, met als gevolg verwarring en vertraging in de voortgang en het teruglopen van de motivatie en draagvlak. Bij dit project ervaar ik de nodige slagvaardigheid. Wij werken nu ruim een jaar samen met SWA en de samenwerking verloopt prettig en professioneel. Ze maken met alle partijen heldere en duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat de opvolging ervan goed wordt geborgd. Alles wordt open, kort en duidelijk besproken. Dit is heel helder voor iedereen waardoor we vaak kunnen doorpakken en snel kunnen oplossen. Door de behaalde resultaten hebben wij samen met de gemeente Utrecht besloten een tweede project met Buurtambassadeurs te starten in een aangrenzende wijk.
Roderik Wijma- Buurtbeheerder
Bo-Ex
Wij hebben al een hele tijd een prettige samenwerking met SWA. Als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid zien we dat partijen goed op elkaar zijn ingespeeld. Bo-Ex en de gemeente als belanghebbenden en SWA in een aanjagersrol. In het project ‘buurtambassadeurs’ zien we dat er met veel enthousiasme is geworven en iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Het mooiste aan het project vind ik dat er een echt team is ontstaan waarin iedereen wat voor elkaar over heeft. Tijdens de periodieke overleggen worden er spijkers met koppen geslagen en gaan we over tot actie.
Hakim Kamaludeen - Woonconsulent
Politie
Met de recente komst van de Buurtkrachten in de wijk Merwestein hopen wij de drempel naar de bewoners verder te verlagen. Mensen lopen met kleine ergernissen niet meteen naar de gemeente en de woningbouwvereniging, laat staan naar de wijkagent (“want je bent wel van de politie…..”). Door de aanwezigheid van de Buurtkrachten worden problemen en ergernissen vaak al in de kiem gesmoord en voorkomt dit mogelijk maatschappelijke onrust in de wijk. Uit de praktijk blijkt dat bewoners de drempel naar hulpverlening toch nog wel hoog vinden. Dankzij de inbreng van de Strategische Wijkaanpak hebben we een betere kijk gekregen op waar voor de bewoners de pijnpunten zitten. Hierdoor kunnen wij onze energie efficiënter verdelen en de problemen gerichter aanpakken. De eerste signalen zijn in ieder geval positief.
Hans de Groot - Wijkagent GGP Nieuwegein Centrum-Merwestein
Gemeente Utrecht Overvecht
SWA weet bewoners te enthousiasmeren en te betrekken bij leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Begeleiding en onafhankelijkheid hierin zijn de uitgangspunten waarmee o.a. buurtambassadeurs een herkenbare schakel en aanspreekpunt in de buurt worden voor de woningbouwcorporatie en voor een gezamenlijke buurtaanpak. SWA is hierbij verbindend actief.
Frank van der Mark -  Gebiedsmanagers Veiligheid Utrecht Overvecht
BOA gemeente Nieuwegein
De Buurtkrachten zijn voor de buurt een kostbare aanwinst. Het zijn bewoners die hun eigen buurtje schoon, heel en veilig willen houden en zo de leefbaarheid in hun eigen buurt willen behouden en vergroten. De samenwerking tussen de gemeentelijke handhaving en de buurtkrachten en ketenpartners verloopt goed. De Buurtkrachten melden hun bevindingen via een gezamenlijke groepsapp over vervuiling, gebreken en overlast in en rondom de complexen en de openbare ruimte. In de groepsapp zitten de ketenpartners waaronder handhaving, politie, vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties de buurtkrachten en natuurlijk SWA die het proces aanstuurt. Bij een melding komen de betrokken partijen vrijwel direct in actie zodat wij vanuit handhaving eventuele overtreders direct kunnen aanpakken. Dit systeem werkt voor ons erg prettig en zeer efficiënt. Daarnaast worden er gezamenlijke rondes gelopen met de verschillende ketenpartners en de Buurtkrachten. Zo ontstaat er een goede samenwerking waarbij alle partijen van elkaar leren. Voor ons zijn de Buurtkrachten van grote waarde, zij zijn de ogen en de oren van de buurt. 

Andre Plokhaar - Senior BOA Gemeente Nieuwegein

Bewonerscommissie Amsterdam
Vanaf 2009 woon ik in het hoogbouwcomplex Kruitberg in Amsterdam en sinds 2019 ben ik voorzitter van de bewonerscommissie. Als bewonerscommissie willen wij opkomen voor onze bewoners en ons complex leefbaarder, schoner en veiliger maken. Een bewonerscommissie opzetten, je achterban organiseren en om tafel zitten met de woningcorporatie is best verantwoordelijk werk waar we te weinig vanaf weten. Daarom hebben we SWA gevraagd ons hierin te ondersteunen. Ze hebben de nodige kennis in huis en ondersteunen ons op een zeer prettige wijze in het contact leggen met de bewoners om inzicht te krijgen in de wensen en prioriteiten. Met deze informatie hebben we inmiddels een jaarplan gemaakt en dit besproken met de woningcorporatie. We zijn bezig om werkgroepen op te starten om activiteiten voor onze buurtsalon te organiseren. Ook onze vergaderingen verlopen goed gestructureerd en weten we allemaal wie, wanneer, wat moet doen en SWA houdt ons daarbij scherp. We zijn met de woningcorporatie ook in overleg over de servicekosten, de liftstoringen, het dagelijks onderhoud en meerjarenbegroting.
Liatitea Williams -  Voorzitter

Buurtambassadeurs FMP complexen Utrecht

Ik woon al achttien jaar in Utrecht Overvecht en sinds vier jaar ben ik voorvrouw van het team Buurtambassadeurs FMP-dreven van Mitros. We worden ondersteund en begeleid door SWA en samen coördineren we de looprondes, buurtacties en de vergaderingen. Als team lopen we in koppels van twee Buurtambassadeurs twee keer in de week in de wijk. Samen met de andere Buurtambassadeurs houd ik alles in de gaten: plassen mensen in de boxgangen? Hoe ziet de lift eruit? Zijn er overvolle brievenbussen? In dat laatste geval bel ik aan om te vragen of alles in orde is. Via onze groepsapp maken we meldingen van overlast of reparatieverzoeken. Dit werkt heel goed. Mitros en de gemeente nemen altijd meteen actie of laten ons weten wat we zelf kunnen doen. Sinds wij zijn begonnen als Buurtambassadeur zijn onze complexen veel schoner, ligt er minder troep in de portieken en helpen bewoners mee om onze buurt schoon en prettig te houden.
Christa Kuijer - Buurtambassadeur FMP Complexen
BuurtTeam Tussen Meer Amsterdam West
Ik woonde al jaren naar volle tevredenheid in een van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, Osdorp genaamd. Een ruim opgezette wijk met veel groen en voorzieningen zoals winkels en sport- en recreatiemogelijkheden.
Na een periode van vele jaren zag ik de buurt en de flat waar ik in woonde verloederen en ik vernam dat de wijk officieel was aangemerkt als een achterstandswijk.
Ik begon erover na te denken of ik misschien moest gaan verhuizen totdat SWA op mijn pad kwam.
Ik kon als Leefbaarheidsambassadeur aan de slag in mijn flat om zo bij te dragen aan een schone- hele en veilige omgeving.

SWA heeft mij ondersteund, begeleid en vooral geïnspireerd.

Wij hebben samen de overlast in beeld gebracht en oplossingen bedacht en de Gemeente, het schoonmaakbedrijf, handhaving en Politie opgezocht en uitgenodigd.
Tevens heb ik workshops gevolgd via SWA, zoals effectief communiceren, samenwerken, EHBO reanimatie en klein letsel zodat ik goed voorbereid was.
Ton Nottelman - BuurtTeam lid Tussen Meer

Wij werken onder andere voor