Video Aspect Ratio: 4:1

Over Strategische WijkAanpak

"Daar waar de problemen zijn, liggen ook de oplossingen" 

Over Strategische WijkAanpak

"Daar waar de problemen zijn, liggen ook de oplossingen" 

“Be the change that you wish to see in the world.”

- Mahatma Gandhi -

Strategische WijkAanpak stimuleert bewoners om zelf onderdeel te zijn van de verandering die men wenst in hun leefomgeving. Prettig wonen in de wijk begint bij jezelf. Moeten we de hulpvraag uit de wijk oplossen of moeten we de hulpvraag helpen oplossen?


Er is hierover een Chinese spreuk: “Geef een man een vis, en hij heeft voedsel voor één dag. Leer hem vissen en hij heeft voedsel voor zijn hele leven.” Wat hierbij helpt is dat deze aanvliegroute voor het prettig wonen in de wijk positief en oplossingsgericht is, in plaats van negatief en probleemgericht. Wij doen dit samen met de bewoners, woningcorporaties en gemeenten.

Positief domino effect

Een leefbare wijk waar mensen prettig wonen met weinig overlast kenmerkt zich door de balans tussen de diverse factoren. De gemeente zorgt voor een veilige omgeving en de woningcorporatie voor een prettige woning en regelmatig onderhoud. Maar de belangrijkste factor voor het welbevinden zijn de bewoners zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat de burger die zich verantwoordelijk voelt voor zijn leefomgeving actiever handelt en dit naar medebewoners uitstraalt. Deze bewoners maken het verschil en zij veroorzaken een positief domino-effect. Strategische WijkAanpak traceert deze actieve bewoners en stimuleert en coacht hen bij het nemen van initiatief in hun wijk.

Zelfredzaamheid van bewoners

Betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar wanneer het erom gaat een wijk te verbeteren. Wanneer bewoners zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, kan niet alleen de kwaliteit van de individuele levens groeien, maar ook de samenhang tussen de individuen; de sociale cohesie. Mensen worden aangemoedigd zich bewust te worden van hun eigen invloed op hun leefomgeving. Volwassenen en kinderen raken gemotiveerd om te zorgen dat die invloed positief is, omdat ze merken dat het henzelf wat oplevert. Hun buurt wordt meer van hun; zij voelen zich meer thuis in hun buurt omdat ze er zelf energie in steken. En hun buurt wordt steeds fijner om in te leven. 

Positief domino effect

Een leefbare wijk waar mensen prettig wonen met weinig overlast kenmerkt zich door de balans tussen de diverse factoren. De gemeente zorgt voor een veilige omgeving en de woningcorporatie voor een prettige woning en regelmatig onderhoud. Maar de belangrijkste factor voor het welbevinden zijn de bewoners zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat de burger die zich verantwoordelijk voelt voor zijn leefomgeving actiever handelt en dit naar medebewoners uitstraalt. Deze bewoners maken het verschil en zij veroorzaken een positief domino-effect. Strategische WijkAanpak traceert deze actieve bewoners en stimuleert en coacht hen bij het nemen van initiatief in hun wijk.

Zelfredzaamheid van bewoners

Betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar bij het verbeteren van een wijk. Wanneer bewoners zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, kan niet alleen de kwaliteit van de individuele levens groeien, maar ook de samenhang tussen de individuen; de sociale cohesie. Bewoners worden aangemoedigd zich bewust te worden van hun eigen invloed op hun leefomgeving. Volwassenen en kinderen raken gemotiveerd om te zorgen dat die invloed positief is, omdat ze merken dat het henzelf wat oplevert. Hun buurt wordt meer van hen; zij voelen zich meer thuis in hun buurt omdat ze er zelf energie in steken. En hun buurt wordt steeds fijner om in te leven. 

Wie is Strategische WijkAanpak?

SWA staat voor Strategische WijkAanpak. Oprichters van SWA zijn Reggie en Vincent Wolff die overigens ook vader en zoon zijn. Wij zien ons werk als verduurzaming binnen de wijkaanpak. Met passie investeren we in het sociaal potentieel binnen aandachtswijken gericht op positieve gedragsverandering van bewoners. Samen met ons sterke netwerk van projectleiders vormen we Strategische WijkAanpak. Een flexibele en slagvaardige partner in de wijkaanpak. Wij zijn laagdrempelig en houden van directe en open communicatie. 

Founder - Reggie Wolff

Reggie is oprichter en bedenker van Strategische WijkAanpak. Een bevlogen ondernemer met passie om mensen te empoweren. Reggie kenmerkt zich door zijn enthousiasme en overtuigingskracht. Zijn veelzijdige ervaring uit de opleidingswereld en de woningcorporatiebranche komen goed van pas bij de dagelijkse activiteiten van SWA.


Binnen SWA houdt Reggie zich bezig met het doorontwikkelen van de visie en innovaties op het gebied van wijkaanpak in aandachtswijken. Daarnaast is Reggie aangesloten bij verschillende projecten.

Co Founder - Vincent Wolff

Door het mooie mensenwerk dat SWA doet in achterstandswijken zet Vincent zich graag in. Met zijn energieke en enthousiaste werkwijze weet hij mensen te raken.

In 2010 begon Vincent als projectondersteuner bij verschillende leefbaarheidsdiensten. Inmiddels is Vincent mede-eigenaar van SWA en valt het team van SWA, de bedrijfsuitvoering en dienstverlening onder hem.

Onze diensten

BewonersTeam

In het BewonersTeam participeren actieve bewoners. Hierbij staat de verbinding tussen bewoners en (wijk)professionals centraal.

Buurtonderzoek

Om de behoefte en verbeterpunten van de buurt in kaart te brengen kunt u Strategische WijkAanpak inhuren voor een Buurtonderzoek.

Trainingen

Strategische WijkAanpak biedt trainingen voor actieve bewoners. Het uitgangspunt is effectiever werken aan een betere leefomgeving.

Wat onze klanten zeggen:

Gemeente Utrecht
SWA weet bewoners te enthousiasmeren en te betrekken bij leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Begeleiding en onafhankelijkheid hierin zijn de uitgangspunten waarmee o.a. buurtambassadeurs een herkenbare schakel en aanspreekpunt in de buurt worden voor de woningbouwcorporatie en voor een gezamenlijke buurtaanpak. SWA is hierbij verbindend actief.
Bo-Ex

Wij werken nu ruim een jaar samen, de samenwerking verloopt professioneel.


Zo is het in onze branche nog wel eens moeilijk om continuïteit te waarborgen, nu staat Strategische WijkAanpak (Reggie)  garant voor duidelijke afspraken waarbij ook opvolging goed geborgd wordt. Gezien en gehoord worden geeft onze bewoners vertrouwen, een neutrale tussenpersoon die opkomt voor de verschillende belangen.

 

Wat mij opvalt zijn de tactische gespreksvaardigheden, alles wordt open, kort en duidelijk besproken. Dit is heel helder voor iedereen!

Politie Nieuwegein
Bewoners vinden de drempel naar hulpverlening toch nog wel hoog blijkt uit de praktijk. Dankzij de inbreng van de Strategische Wijkaanpak hebben wij een betere kijk gekregen op waar voor de bewoners de pijnpunten zitten. Hierdoor kunnen wij gerichter onze energie verdelen en de problemen gerichter aanpakken.