Het BewonersTeam

Fundament in buurt

Video Aspect Ratio: 4:1

Het BewonersTeam

Fundament in de buurt

Wat doet het BewonersTeam?

 • Zij zorgen voor meer bekendheid van de woonafspraken onder bewoners en leggen het belang van deze afspraken uit
 • Klachten, ideeën en wensen van bewoners melden zij aan de woningcorporatie
 • Ze signaleren en melden behoefte aan onderhoud bij de corporatie
 • Zij maken andere bewoners enthousiast om ook bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk
 • Door hun merkbare aanwezigheid dragen zij bij aan een gevoel van veiligheid en sociale cohesie

Wat kun je bereiken met het BewonersTeam?

 • Meer grip op beheerkosten
 • Bewonersparticipatie
 • Verbeterde sociale cohesie
 • Samenwerking tussen professionals in de buurt
 • Een positieve beeldvorming van gemeente en woningcorporatie
 • Doorlopend aangesloten en zicht hebben op lokale situatie. Geen verassingen meer

Waarom een BewonersTeam door SWA?

Meer dan 50 succesvolle BuurtTeams opgezet

Bewezen methodieken om bewoners te activeren

Ervaren netwerkpartners

Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van bewonersparticipatie

Vakkundige professionals om bewoners te coachen

Innovatie op het gebied van bewonersparticipatie

Gestructureerde en efficiënte aanpak 

Landelijk inzetbaar

Inzetbaar in de avonduren

Hoe verder?

Opstarten

BewonersTeam

Begeleiding

BewonersTeam 

Bewoners Zelfbeheer

Varianten 

BewonersTeam

Meer informatie over het opstarten van een BewonersTeam?