Page content

Buurtsalon

Buurtsalon

Burendag-Groeneveen-(380)-bewerkt-268x160px

In het verleden zorgden het buurthuis of het jongerencentrum voor samenhang tussen buurtbewoners. Het waren plekken waar mensen samenkwamen, elkaar leerden kennen en gezamenlijk activiteiten ondernamen. De laatste jaren zijn echter in veel wijken deze belangrijke sociale platforms wegbezuinigd. Ook de opbouwwerker, wijkagent of wijkverpleegster zijn minder zichtbaar geworden of zelfs helemaal weggevallen. Belangrijke samenbindende elementen zijn dus verdwenen en zo is er een vacuüm ontstaan. Daarom hebben we nu nieuwe middelen nodig om mensen bij elkaar te brengen.

Doel

In veel buurten is nog een aardige slag te maken om de sociale cohesie op een hoger plan te brengen. Daarvoor zijn gelegenheden nodig waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en talenten met elkaar uitwisselen. In deze behoefte voorziet de BuurtSalon.

De BuurtSalon is een ontmoetingsplaats waar, onder goede begeleiding, activiteiten georganiseerd worden door en voor de buurtbewoners. Zelfredzaamheid is hierbij van groot belang en voorwaarde voor het welslagen van de BuurtSalon. Maar ook een goede coördinatie. Daarom biedt Stichting WijkAanpak een kant-en-klaar pakket aan waarmee de wijk aan de slag kan gaan.

Werkwijze

Eerste voorwaarde is een ruimte die ter beschikking gesteld wordt: een openbare ruimte, de ruimte van de bewonerscommissie of een wooneenheid midden in de wijk. Actieve buurtbewoners vormen een team dat onder begeleiding van Stichting WijkAanpak de BuurtSalon en het activiteitenprogramma zal beheren en uitvoeren. De bewoners geven aan welke activiteiten zij wensen en voor welke activiteiten zij zich zelf willen inzetten.

Behalve een activiteitencentrum is de BuurtSalon ook een vaste, centrale plek in de wijk waar altijd een praatje kan worden gemaakt, waar men weet wat er speelt in de buurt, waar nieuwtjes rondzoemen. Mensen schrijven hun kinderen in voor bijvoorbeeld een huiswerkklas en ontmoeten zo ook weer andere ouders, waardoor het sociale netwerk zich uitbreidt. Deze BuurtSalon kan ook als uitvalsbasis dienen voor de buurtbeheerder, welzijnswerk en maatschappelijke organisaties die voorlichting willen geven in de wijk.

Activiteiten

Burendag-Groeneveen-(480)-bewerkt-268x160pxDe activiteiten bieden mogelijkheden op het gebied van ontmoeting, ontdekking, ontspanning en ontplooiing aan buurtbewoners van alle leeftijden, etniciteiten, opleidingsniveaus en levensstijlen.

  • Structurele publieke activiteiten zoals bv. koffieochtend voor ouderen, huiswerkbegeleiding, jongerenavond, kookclub, taalles
  • Incidentele activiteiten georganiseerd door externe partijen, bv. voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Buurtfeesten
  • Vergaderingen BuurtTeam en andere bewonersorganisaties
  • Bijeenkomsten BuurtKanjers
  • Workshops en trainingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag middels het contactformulier in de rechterkolom.

Klik gerust eens door onze categorieën heen: