Welke onderzoeksresultaten kun je verwachten?

  • Leefbaarheid zoals ervaren door bewoners
  • Inventarisatie van situaties die bewoners het meest storen
  • Attitude ten aanzien van de eigen woning
  • Attitude ten aanzien van de buurt
  • Klanttevredenheid onder huurders
  • Kijk op prettig wonen
  • Vinden van reeds actieve bewoners
  • Activering van bewoners doordat zij zich gehoord voelen

Neem contact op

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Waarom een buurtonderzoek door SWA?

Om in kaart te krijgen wat er speelt in de wijk en hoe bij buurtbewoners thema’s als leefbaarheid, burgerparticipatie en (zelf)beheer leven, voert Strategische WijkAanpak in opdracht van woningcorporaties en gemeenten buurtonderzoeken uit. Met een vragenlijst gaat Strategische WijkAanpak langs de deuren om erachter te komen welke overlastpunten bewoners ervaren in de wijk en welke mogelijke oplossingen zij zien. De vragenlijsten van Strategische WijkAanpak zijn reeds getest en worden vooraf besproken met de opdrachtgever.

Strategische WijkAanpak verwerkt alle onderzoeksresultaten vervolgens uit in een buurtonderzoek. Het rapport bevat onder andere onderzoeksdata van de enquêtes, een conclusie en aanbevelingen. Dit rapport kun je bijvoorbeeld gebruiken voor intern gebruik als onderbouwing van je wijkplannen, om een BewonersTeam op te zetten of om een andere organisatie te betrekken bij jouw wijkplannen.